مشعل‌های گازسوز

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مدلظرفیت حرارتیABCDE∅FGHJ∅KL∅M∅NR″
GMG - 85 85,000 406 285 372 100 102 115 252 166 118 200 162-202 150-170 120 1/2
GMG - 110 100,000 406 285 372 100 102 115 252 166 118 200 162-202 150-170 120 1
GMG - 220 190,000 406 355 440 100 102 115 252 166 180 200 162-202 150-170 120 1

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مدلابعاد لوله شعله بلندABCDD Nتابلو کنترلنحوه عملکردظرفیت حرارتی (Kcal/h)
F 55 - 350 95 80 264 1/2" - یک مرحله‌ای 17,000-43,000
F 88 - 360 95 88 264 1/2" - یک مرحله‌ای 25000-86000
RAN 25 Ø 92x300 417 97 88 453 1/2" - یک مرحله‌ای 37000-102000
JGN 80/0 Ø 122x370 552 140 110 485 1" - یک مرحله‌ای 42000-155000
JGN 80/1 Ø 122x370 552 140 110 485 1" - یک مرحله‌ای 52000-172000
JGN 80/2 Ø 122x370 552 140 120 485 1" - یک مرحله‌ای 52000-225000
PGN 0 Ø 165x380 700 170 153 585 1" - یک مرحله‌ای 110000-325000
PGN 0 A Ø 165x380 700 170 153 625 11/2" - یک مرحله‌ای 130000-390000
PGN 0 SP Ø 165x380 700 170 153 695 11/2" - دو مرحله‌ای 130000-390000
PGN 1 A Ø 165x380 810 200 165 710 11/2" - دو مرحله‌ای 212000-500000
PGN 1 B Ø 165x380 810 200 165 710 11/2" - دو مرحله‌ای 212000-600000
PGN 1 C Ø 165x380 810 200 165 780 11/2" متصل دو مرحله‌ای 212000-800000
PGN 1 - 810 200 165 675 11/2" مجزا دو مرحله‌ای 212000-800000
PGN 1 SP - 810 200 165 675 11/2" مجزا دو مرحله‌ای 297000-1070000
PGN 2 A - 960 220 194 780 2" مجزا دو مرحله‌ای 424000-1500000
PGN 2 - 960 220 194 810 2" مجزا دو مرحله‌ای 424000-1800000
PGN 2 SP - 960 220 219 810 2" مجزا دو مرحله‌ای 212000-2260000
IG 1700 - 1306 246 219 857 2" متصل دو مرحله‌ای 425000-1500000
IG 2100 - 1306 246 254 857 2" متصل دو مرحله‌ای 620000-1900000
IG 2800 - 1306 246 254 857 2" متصل دو مرحله‌ای 660000-2400000
IG 3400 - 1700 300 340 1576 DN 65 مجزا سه مرحله‌ای 800000-3000000
IG 4400 - 1550 300 340 1835 DN 80 مجزا مدولیتینگ 660000-4000000
IG 4400M - 1700 300 340 1576 DN 80 مجزا سه مرحله‌ای 1000000-4000000
IG 5800 - 1790 300 340 1835 DN 100 مجزا مدولیتینگ 835000-5000000

مشعل‌های گاز سوز

پرکاربردترین و ساده‌ترین مشعل‌های ایران رادیاتور، مشعل‌های گاز سوز هستند.

مشعل‌های گازسوز عملکرد ساده‌ای دارند. طریقه کار کردن آن‌ها به این صورت است که گاز طبیعی با عبور از فیلتر، به سر نازل رسیده و با هوا ترکیب می‌شود و پس از فعال شدن ترانس جرقه، تبدیل به شعله می‌شود.

ایمنی مشعل‌های گاز سوز ایران رادیاتور بسیار بالاست. به طوری که در یکی از مراحل اختلالی ایجاد شود خاموش می‌شود. 

اجزای اصلی مشعل گازی ایران رادیاتور

شیر برقی:

شیر برقی یا شیر مغناطیسی جهت ایجاد مناسبترین شعله در مسیر گاز قرار می‌گیرد و وظیفه دارد مسیر گاز را به صورت تدریجی و آرام باز تا شعله ثبات پیدا کند.

کلید کنترل فشار گاز (پرشر گاز):

اگر فشار گاز ورودی کمتر از حالت نرمال باشد، کلید کنترل فشار گاز، شیر برقی را می‌بندد و مانع ورود گاز می‌شود.

کلید کنترل فشار هوا (پرشر هوا):

همانطور که گاز ورودی به مشعل کنترل می‌شود، فشار هوای ورودی مشعل نیز توسط کلید کنترل فشار هوا کنترل می‌شود. هوایی که توسط فن به مشعل می‌رسد باید برای ایجاد احتراق کافی باشد. زمانی که هوای مورد نیاز توسط فن تامین شود، فرمان تایید از سمت کلید کنترل فشار هوا به رله مشعل صادر می‌شود، در غیر این صورت مشعل خاموش می‌شود.

رله کنترل کننده مشعل گازی:

مهمترین قسمت مشعل گازی رله کنترل کننده مشعل می‌باشد زیرا تمام فرمان‌ها به رله فرستاده می‌شود و در صورت صحیح بودن مراحل کار، مشعل روشن و در غیر این صورت مشعل خاموش می‌شود.

 

یون :

در مشعل‌های گازی ایران رادیاتور برای کنترل شعله از سیستم یونی استفاده می‌شود اما در مشعل‌های گازوئیل سوز یا دوگانه سوز از سیستم فتوسل یا چشمی استفاده میشود.

 

الکترودهای جرقه زن یا ترانس جرقه

بعد از این که تمام فرایندهای ورودی درست بودند، رله مشعل فرمان احتراق را به الکترودهای جرقه ارسال می‌کند .