تماس با ایران رادیاتور

کارخانه و دفترمرکزی

تلفن: ۹-۳۱۸۸۲۰۵۵ (۰۱۳)

فکس: ۳۱۸۸۳۱۱۵ (۰۱۳)

نشانی: رشت، شهر صنعتی، خیابان کارگر

کدپستی: ۴۳۳۷۱۸۷۹۶۶

دفتر تهران

تماس از سراسر کشور: ۱۶۰۰

تلفن: ۸۴۰۲۱۰۰۰ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۳۱۱۷۶۰ (۰۲۱)

ایمیل: info@iranradiator.ir

کدپستی:

نمایشگاه دائمی

تلفن: ۸۸۸۲۵۶۸۴ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و شهید مفتح، جنب بن‌بست زحل

دفتر خدمات

تماس از سراسر کشور: ۱۶۰۰

تلفن: ۴۲۱۸۱۰۰۰ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۸۲۶۶۴۸ (۰۲۱)

نشانی:

فرم تماس