افتخارات

گروه صنعتی ایران رادیاتور از شروع به فعالیت تاکنون همه تلاش خود را برای بودن همیشه در رتبه اول در تمامی جوانب انجام داده است و به فکر ارتقا روزبه‌روز خود در داخل و خارج کشور بوده و هست در زیر به چند مورد از تقدیرها، جوایز و افتخارات گروه صنعتی ایران رادیاتور اشاره می‌کنیم.

عنوانسالعنوانسال

واحد نمونه صنعتی استانی

اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان 

صادرکننده نمونه کشور

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران

منتخب روز صنعت و معدن   

وزارت صنایع و معادن

منتخب صنعت سبز 

سازمان محیط زیست 

1384 

واحد نمونه در سطح ملی 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

صادرکننده نمونه کشور

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران

 

1383

واحد نمونه صنعتی استانی

اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان 

واحد نمونه در سطح ملی 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

واحد تولیدی برتر استان 

اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان 

صادرکننده نمونه کشور 

سازمان توسعه تجارت ایران

1386

واحد نمونه صنعتی استانی

اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان

صادرکننده نمونه استان گیلان 

سازمان بازرگانی استان گیلان 

کارآفرین برتر 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

1385

واحد برتر استاندارد 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

1388

صادرکننده نمونه کشور

وزارت صنایع و معادن 

1387

واحد برتر استاندارد

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 

وزارت صنایع و معادن 

1391

واحد نمونه کیفی کشور

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

کارآفرین برتر 

وزارت کل کار و امور اجتماعی

 

1389

واحد نمونه پژوهش و فناوری

وزارت صنعت معدن و تجارت 

کارفرما نمونه کشور 

اداره کل تامین اجتماعی 

تقدیر خدمات بشر دوستانه

انجمن حمایت از کودکان 

گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان

وزارت صنایع و معادن

1393

واحد نمونه کیفی استان گیلان

واحد نمونه کیفی استان گیلان 

تقدیر خدمات بشر دوستانه

فرمانداری و اداره بهداشت و درمان استان گیلان

گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان

وزارت صنایع و معادن 

تندیس رضایت‌مندی مشتری و خدمات پس از فروش 

وزارت صنایع و معادن

1392

جایزه ملی مدیریت انرژی

وزارت صنعت معدن و تجارت 

تقدیر خدمات بشر دوستانه

انجمن صرع ایران 

گواهی یکصد برند ارزشمند ایران 

وزارت صنعت معدن و تجارت 

رهبر کارآفرینان اقتصادی 

دانشگاه کارآفرین 

رهبر کارآفرینان اقتصادی 

وزارت کار و رفاه اجتماعی

1395

کارآفرین برتر

وزارت کار و رفاه اجتماعی 

کار‌آفرین برتر

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

لوح و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کننده

وزارت صنایع و معادن

1394

واحد نمونه تولیدی گیلان 

فرمانداری استان گیلان 

واحد برتر صنف لوازم خانگی 21 نمایشگاه بین‌المللی تهران 

مدیریت صنف لوازم خانگی ایران

1400

واحد برتر صنعتی- تندیس تهران

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 

واحد نمونه صنعت سبز 

سازمان حفاظت محیط زیست 

1399