افتخارات

گروه صنعتی ایران رادیاتور از شروع به فعالیت تاکنون همه تلاش خود را برای بودن همیشه در رتبه اول در تمامی جوانب انجام داده است و به فکر ارتقا روزبه‌روز خود در داخل و خارج کشور بوده و هست در زیر به چند مورد از تقدیرها، جوایز و افتخارات گروه صنعتی ایران رادیاتور اشاره می‌کنیم.

واحد نمونه در سطح ملی 1383 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
صادرکننده نمونه کشور 1383 هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران
واحد نمونه صنعتی استانی 1384 اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان
صادرکننده نمونه کشور 1384 هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران
منتخب روز صنعت و معدن 1384 وزارت صنایع و معادن
منتخب صنعت سبز 1384 سازمان محیط زیست
واحد نمونه صنعتی استانی 1385 اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان
صادرکننده نمونه استان گیلان 1385 سازمان بازرگانی استان گیلان
کارآفرین برتر 1385 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
واحد نمونه صنعتی استانی 1386 اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان
واحد نمونه در سطح ملی 1386 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
واحد تولیدی برتر استان 1386 اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان
صادرکننده نمونه کشور 1386 سازمان توسعه تجارت ایران
صادرکننده نمونه کشور 1387 وزارت صنایع و معادن
واحد نمونه کیفی کشور 1389 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
کارآفرین برتر 1389 وزارت کل کار و امور اجتماعی
واحد برتر استاندارد 1388 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
واحد برتر استاندارد 1391 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
واحد نمونه کیفی استان گیلان 1392 استانداری گیلان
واحد نمونه پژوهش و فناوری 1393 وزارت صنعت معدن و تجارت
کارفرما نمونه کشور 1393 اداره کل تامین اجتماعی
تقدیر خدمات بشر دوستانه 1393 انجمن حمایت از کودکان
تقدیر خدمات بشر دوستانه 1392 فرمانداری و اداره بهداشت و درمان استان گیلان
جایزه ملی مدیریت انرژی 1395 وزارت صنعت معدن و تجارت
کارآفرین برتر 1394 وزارت کار و رفاه اجتماعی
تقدیر خدمات بشر دوستانه 1395 انجمن صرع ایران
گواهی یکصد برند ارزشمند ایران 1395 وزارت صنعت معدن و تجارت
رهبر کارآفرینان اقتصادی 1395 دانشگاه کارآفرین
واحد برتر صنعتی- تندیس تهران 1399 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1391 وزارت صنایع و معادن
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1392 وزارت صنایع و معادن
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1393 وزارت صنایع و معادن
کار‌آفرین برتر 1394 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تندیس رضایت‌مندی مشتری و خدمات پس از فروش 1392 وزارت صنایع و معادن
لوح و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کننده 1394 وزارت صنایع و معادن
رهبر کارآفرینان اقتصادی 1395 وزارت کار و رفاه اجتماعی
واحد نمونه صنعت سبز 1399 سازمان حفاظت محیط زیست
واحد نمونه تولیدی گیلان 1400 فرمانداری استان گیلان
واحد برتر صنف لوازم خانگی 21 نمایشگاه بین‌المللی تهران 1400 مدیریت صنف لوازم خانگی ایران