افتخارات

گروه صنعتی ایران رادیاتور از شروع به فعالیت تاکنون همه تلاش خود را برای بودن همیشه در رتبه اول در تمامی جوانب انجام داده است و به فکر ارتقا روزبه‌روز خود در داخل و خارج کشور بوده و هست در زیر به چند مورد از تقدیرها، جوایز و افتخارات گروه صنعتی ایران رادیاتور اشاره می‌کنیم.

واحد نمونه در سطح ملی 1383اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
صادرکننده نمونه کشور 1383هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران
واحد نمونه صنعتی استانی 1384اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان
صادرکننده نمونه کشور 1384هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران
منتخب روز صنعت و معدن 1384وزارت صنایع و معادن
منتخب صنعت سبز 1384سازمان محیط زیست
واحد نمونه صنعتی استانی 1385اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان
صادرکننده نمونه استان گیلان 1385سازمان بازرگانی استان گیلان
کارآفرین برتر 1385دانشگاه صنعتی امیرکبیر
واحد نمونه صنعتی استانی 1386اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان
واحد نمونه در سطح ملی 1386اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
واحد تولیدی برتر استان 1386اداره کل استاندارد و تحقیقات استان گیلان
صادرکننده نمونه کشور 1386سازمان توسعه تجارت ایران
صادرکننده نمونه کشور 1387وزارت صنایع و معادن
واحد نمونه کیفی کشور 1389اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
کارآفرین برتر 1389وزارت کل کار و امور اجتماعی
واحد برتر استاندارد 1388اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
واحد برتر استاندارد 1391اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
واحد نمونه کیفی استان گیلان 1392استانداری گیلان
واحد نمونه پژوهش و فناوری 1393وزارت صنعت معدن و تجارت
کارفرما نمونه کشور 1393اداره کل تامین اجتماعی
تقدیر خدمات بشر دوستانه1393انجمن حمایت از کودکان
تقدیر خدمات بشر دوستانه1392فرمانداری و اداره بهداشت و درمان استان گیلان
جایزه ملی مدیریت انرژی 1395وزارت صنعت معدن و تجارت
کارآفرین برتر 1394وزارت کار و رفاه اجتماعی
تقدیر خدمات بشر دوستانه1395انجمن صرع ایران
گواهی یکصد برند ارزشمند ایران 1395وزارت صنعت معدن و تجارت
رهبر کارآفرینان اقتصادی 1395دانشگاه کارآفرین
واحد برتر صنعتی- تندیس تهران 1399سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1391وزارت صنایع و معادن
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1392وزارت صنایع و معادن
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1393وزارت صنایع و معادن
کار‌آفرین برتر 1394وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تندیس رضایت‌مندی مشتری و خدمات پس از فروش 1392وزارت صنایع و معادن
لوح و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کننده 1394وزارت صنایع و معادن
رهبر کارآفرینان اقتصادی 1395وزارت کار و رفاه اجتماعی
واحد نمونه صنعت سبز 1399سازمان حفاظت محیط زیست
واحد نمونه تولیدی گیلان 1400فرمانداری استان گیلان
واحد برتر صنف لوازم خانگی 21 نمایشگاه بین‌المللی تهران 1400مدیریت صنف لوازم خانگی ایران