مسئولیت‌های اجتماعی

گروه صنعتی ایران رادیاتور از شروع کار تا کنون عهدی بسته است که همیشه خدمت‌گزار مردم و در راه پیشرفت کشور و حمایت از حفظ حقوق مصرف‌کننده و خدمات بشر دوستانه و مهم‌تر از همه حفظ و نگه‌داری محیط زیست تلاش کرده است و امید به ساختن محیط بهتر برای زندگی و زمین سبز دارد. همچنین برای آبادی ایران عزیزمان و هوطنان گرامی همیشه تلاش بیشتری در کنار رشد و توسعه خود در ایجاد شغل و کارآفرینی داشته است در زیر چند مورد محدود از تقدیرنامه‌ها و جوایز که در این سال‌ها در حوزه کارآفرینی خدمات بشر دوستانه و خیریه و هم‌چنین محیط زیست بوده است نام برده خواهد شد.

منتخب صنعت سبز 1384 سازمان محیط زیست
کارآفرین برتر 1385 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارآفرین برتر 1389 وزارت کل کار و امور اجتماعی
تقدیر خدمات بشر دوستانه 1393 انجمن حمایت از کودکان
تقدیر خدمات بشر دوستانه 1392 فرمانداری و اداره بهداشت و درمان استان گیلان
جایزه ملی مدیریت انرژی 1395 وزارت صنعت معدن و تجارت
کارآفرین برتر 1394 وزارت کار و رفاه اجتماعی
تقدیر خدمات بشر دوستانه 1395 انجمن صرع ایران
رهبر کارآفرینان اقتصادی 1395 دانشگاه کارآفرین
کارآفرین برتر 1394 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رهبر کارآفرینان اقتصادی 1395 وزارت کار و رفاه اجتماعی
واحد نمونه صنعت سبز 1399 سازمان حفاظت محیط زیست
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1391 وزارت صنایع و معادن
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1392 وزارت صنایع و معادن
گواهی ملی حقوق مصرف‌کنندگان 1393 وزارت صنایع و معادن