داکت اسپلیت

مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور
IAC-36CH/Slim Duct/AIAC-30CH/Slim Duct/AIAC-24CH/Slim Duct/A مدل
1155x755x2701155x755x2701155x755x270ابعاد یونیت داخلی LxWxH (mm)
905x375x805905x375x805905x375x805ابعاد یونیت بیرونی LxWxH (mm)
362003050025300توان سرمایشی(Btu/hr)
350029202210برق مصرفی(W)
BBAگرید انرژی
550005500055000توان گرمایشی(Btu/hr)
250250250توان برق مصرفی در گرمایش(W)
111مقدار آب گرم در گردش(m3/hr)
808080فشار استاتیکی فن (Pa)
140014001400حجم هوادهی (m3/hr)
اسکرالروتاریروتارینوع کمپرسور
R410AR410AR410Aنوع گاز مبرد
575757سطح صدای یونیت داخلی (db)
615858سطح صدای یونیت بیرونی (db)
کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه
کویل مبدل آب گرم
سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن