اسپلیت R410A

اسپلیت دیواری A همراه با گاز R410A
IAC-30CH/XA/A IAC-24CH/XA/A IAC-18CH/XA/A IAC-12CH/XA/A IAC-09CH/XA/A واحد اندازه‌گیری مدل
30680
38850
24500
28150
18800
20800
12250
13820
9545
10570
Btu/h سرمایش
گرمایش
ظرفیت
220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz Ph,V,Hz برق مصرفی
2800
3150
2220
2280
1700
1685
1070
1120
730
770
W سرمایش
گرمایش
توان مصرفی
14.8
15.9
10.6
11.1
8
8
5
5.2
3.35
3.52
A سرمایش
گرمایش
جریان مصرفی
3.21
3.61
3.23
3.61
3.23
3.62
3.35
3.61
3.83
4.02
W/W سرمایش
گرمایش
راندمان
1300 1000 950 500 500 m3/h هوادهی
58
61
50
59
50
59
42
55
42
52
dB(A) یونیت داخلی
یونیت بیرونی
سطح صدا
1175x260x340
1265x338x415
18
21.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
780x195x250
855x275x325
8
9.5
780x195x250
855x275x325
8
9.5
mm

kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت داخلی
905x805x375
1060x875x500
58.5
64.5
905x655x315
1028x705x430
50.5
54.5
905x655x315
1028x705x430
49.5
53.5
700x552x265
805x600x325
28.5
31
700x552x265
805x600x325
28.5
31
mm

kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت بیرونی
9.52(3/8)
15.88(5/8)
∅16
6.35(1/4)
15.88(5/8)
∅16
6.35(1/4)
15.88(5/8) | 12.7(1/2)
∅16
6.35(1/4)
9.52(3/8)
∅16
6.35(1/4)
9.52(3/8)
∅16
mm(inch)
mm(inch)
mm
لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب
لوله‌های رابط
-7~43 -7~43 -7~43 -7~43 -7~43 °C دمای کارکرد
R410A R410A R410A R410A R410A - گاز مبرد