اسپیلت ایران رادیاتور تروپیکال روتاری

Air Conditioner Iran Radiator Tropical Rotary
IAC-12C/XA/TR/AIAC-18C/XA/TR/AIAC-24C/XA/TR/BIAC-30C/XA/TR/A واحد اندازه‌گیری مدل
12400
18770
24920
30680
Btu/h
سرمایش
ظرفیت
220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50HzPh,V,Hzبرق مصرفی
1110
1635
2390
2800
W
سرمایش
توان مصرفی
5.2
7.5
10.9
14.8
A
سرمایش
جریان مصرفی
3.27
3.37
3.05
3.21
W/W
سرمایش
EER
500100010001300m3/hهوادهی
42
55
50
58
50
58
58
58
dB(A) یونیت داخلی
یونیت بیرونی
سطح صدا
780x195x250
855x275x325
8
9.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1175x260x340
1265x338x415
18
21.5
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت داخلی
700x552x265
805x600x325
33
35.5
905x655x315
1028x705x430
49
53
905x655x315
1028x705x430
53
57
905x805x375
1060x875x500
58
64.5
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت بیرونی
6.35(1/4)
9.52(3/8)
∅16
6.35(1/4)
12.7(1/2)
∅16
6.35(1/4)
15.88(5/8)
∅16
9.52(3/8)
15.88(5/8)
∅16
mm(inch)
mm(inch)
mm
لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب
لوله‌های رابط
52525252°Cدمای کارکرد
R410AR410AR410AR410A-گاز مبرد