اسپلیت دیواری اینورتر سری A کازوکی

IAC12-CH/XA-I/AIAC18-CH/XA-I/AIAC24-CH/XA-I/AIAC30-CH/XA-I/A واحد اندازه‌گیری مدل
7880~12880
6700~12150
13800~18900
14500~19100
20000~25800
19000~25000
24300~30500
23400~30000
Btu/h سرمایش
گرمایش
ظرفیت
220-240V~50Hz220-240V~50Hz220-240V~50Hz220-240V~50HzPh,V,Hzبرق مصرفی
630~1220
400~1030
1020~1650
920~1535
1550~2530
1450~2370
1660~2920
1560~2550
W سرمایش
گرمایش
توان مصرفی
3.1~5.5
1.9~4.8
4.7~7.4
4.1~6.9
7.2~11.8
6.4~ 10.1
7.8~13.2
6.8~11.3
A سرمایش
گرمایش
جریان مصرفی
3.21
3.71
3.46
3.72
3.28
3.68
3.24
3.65
W/W سرمایش
گرمایش
راندمان
550110013001500m3/hهوادهی
42
52
50
55
54
55
54
56
dB(A) یونیت داخلی
یونیت بیرونی
سطح صدا
780x195x250
855x275x325
8
9.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1175x260x340
1265x338x415
18
21.5
1175x260x340
1265x338x415
18.5
22
mm

kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت داخلی
700x552x265
805x600x325
26
28.5
905x655x315
1028x705x430
42
46
905x655x315
1028x705x430
45
49
905x805x375
1060x875x500
53.5
57.5
mm

kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت بیرونی
6.35(1/4")
9.52(3/8")
∅16
6.35(1/4")
12.7(1/2”)
∅16
9.52(3/8")
15.88(5/8")
∅16
9.52(3/8")
15.88(5/8")
∅16
mm(inch)
mm(inch)
mm
لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب
لوله‌های رابط
-7~48-7~48-7~48-7~48°Cدمای کارکرد
R410AR410AR410AR410AR410A-گاز مبرد