واحد پاسخگویی تلفنی ۱۶۰۰

واحد پاسخگویی 1600 از دو بخش پشتیبانی فروش و پشتیبانی خدمات پس از فروش تشکیل شده است.

با گرفتن داخلی 1 به بخش پشتیبانی فروش متصل میشوید. این بخش راهنمای خرید شما از نمایندگی های فروش ایران رادیاتور در سراسر ایران خواهد بود.

با گرفتن داخلی 2 به بخش پشتیبانی پس از فروش متصل میشوید. این بخش راهنمای نصب و راه اندازی محصول شما و همچنین سرویس سالیانه و تعمیرات و خدمات پس از فروش محصولات ایران رادیاتور در سراسر ایران خواهند بود.