تماس با ایران رادیاتور

کارخانه و دفترمرکزی

تلفن: ۹-۳۱۸۸۲۰۵۵ (۰۱۳)

فکس: ۳۱۸۸۳۱۱۵ (۰۱۳)

نشانی: رشت، شهر صنعتی، خیابان کارگر

کدپستی: ۴۳۳۷۱۸۷۹۶۶

دفتر تهران

تماس از سراسر کشور: ۱۶۰۰

تلفن: ۸۴۰۲۱۰۰۰ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۳۱۱۷۶۰ (۰۲۱)

نشانی: خیابان طالقانی، چهارراه بهار، ۱۳۴

کدپستی: ۱۵۷۱۸۳۵۵۳۳

نمایشگاه دائمی

تلفن: ۸۸۳۰۱۶۶۳ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و شهید مفتح، جنب بن‌بست زحل

دفتر خدمات

تماس از سراسر کشور: ۱۶۰۰

تلفن: ۴۲۱۸۱۰۰۰ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۸۲۶۶۴۸ (۰۲۱)

نشانی: خیابان طالقانی، بین خیابان بهار و ملک الشعرا، بن‌بست زحل

فرم تماس